Naši projekti | Sraml

Naši projekti

Inovativnost je del poslovne strategije. S ponosom predstavljamo projekte, ki smo jih izvedli v sodelovanju z zunanjimi partnerji ter s podporo v sofinanciranju iz različnih skladov.

O PROJEKTU

SISTEM ZA AVTOMATIZIRANO PREDELAVO ODPADKOV V KRMO ZA INSEKTE

Cilj projekta je razviti je pameten, univerzalen in kompakten tehnološki sistem, ki bo omogočil avtomatizirano predelavo vseh vrst organskih odpadkov v krmo za insekte. S tem bomo obstoječim in bodočim gojiteljem užitnih insektov zagotovili stroškovno učinkovit pristop k proizvodnji insektne krme, ki bo konsistentna in varna ter proizvedena v skladu z vsemi sanitarnimi in drugimi procesno-kakovostnimi zahtevami, ki veljajo v industriji proizvodnje krme. Glede na naše večletno prisotnost v panogi gojenja in predelave insektov smo prepričani, da z novo rešitvijo naslavljamo vrzel na trgu, ki zavira še hitrejši razvoj panoge.

Projektno partnerstvo: Šraml d.o.o. in RBT TECHNOLOGIES d.o.o.

Obdobje izvajanja: 1.11.2023 – 31.10.2025

Skupna vrednost projekta 560 000 €.

Vrednost EU financiranja 300 000 €.

Financira Evropska unija – NextGenerationEU.

Investicija predstavlja del ukrepov v okviru načrta, ki je financiran s sredstvi Evropskega mehanizma. Za več informacij obiščite: www.noo.gov.siwww.evropskasredstva.si

 

              

 

O PROJEKTU

EUREKA 2019

Tehnološki sistem za termomehanično dehitinacijo insektne biomase (2020–2023)

Cilj projekta je razviti edinstven tehnološki sistem za ekstrakcijo hitina iz predelanih insektov. Gre za razvoj prve tehnologije na globalnem trgu, ki bo omogočala dehitinacijo insektne biomase ob ohranjanju visokovrednih komponent insektov (beljakovine). Na ta način s produktom prispevamo k reševanju dveh ključnih, trenutno še nerešenih izzivov svetovne industrije gojenja in predelave užitnih insektov:

  • omogočamo proizvodnjo visokobeljakovinskih izdelkov brez hitina s širokimi možnostmi uporabe tudi za prehrano živali, ki so občutljive na hitin oz. ga lahko presnavljajo le v minimalnih količinah (primer: atlantski losos),
  • omogočamo učinkovito pridobivanje hitina iz insektov – slednji predstavljajo odličen vir tega dragocenega naravnega polimera, a se jih trenutno za pridobivanje hitina ne uporablja, saj postopki ekstrakcije uničijo beljakovinske komponente v insektih.

Namen projekta je rešiti trenutno še nerešen izziv dehitinacije insektov, ki bo proizvajalcem v panogi predelave insektov uspešno rešil dva ključna problema: 1) nezmožnost učinkovite produkcije visokokvalitetnih beljakovinskih izdelkov brez vsebnosti hitina in 2) nezmožnost pridobivanja hitina iz insektov kot dragocenega stranskega produkta za najrazličnejše industrijske aplikacije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij o Evropski kohezijski politiki na www.eu-skladi.si

     

O PROJEKTU

E-POSLOVANJE 2019–2022

Naziv operacije: Prenova elektronskega poslovanja v podjetju Šraml d. o.o.

Operacija je sofinancirana preko javnega razpisa “E-POSLOVANJE 2019–2022” in zajema naslednje ukrepe:

  • Elektronska izmenjava med partnerji
  • Spletne strani za tuje trge
  • Spletna trgovina
  • Produktno-prodajni video
  • Krepitev kompetenc – usposabljanja

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti

Rezultati postopka so 1) varen sistem za elektronsko izmenjavo med partnerji, 2) preoblikovana spletna stran podjetja, prilagojena poslovanju na tujih trgih, 3) vzpostavljena spletna trgovina, 4) novi video posnetki, ki prikazujejo ključne proizvodne linije in izdelke podjetja, in 5) povečane kompetence zaposlenih na področju digitalne preobrazbe.

Višina sofinanciranja znaša 29.999,90 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij o Evropski kohezijski politiki na www.eu-skladi.si

         

O PROJEKTU

Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2

Naziv operacije: Avtomatiziran sistem za magnetno čiščenje penečih vin – MagSpark

Cilj/ namen operacije: Razvoj inovativnega avtomatiziranega sistema za čiščenje penečih vin, ki proizvajalcem penečih vin omogoča izredno hitro odstranjevanje kvasne usedline s postopkom magnetne separacije. Nova tehnologija odpravlja trenutni zamuden večtedenski proces čiščenja ter proizvajalcem zagotavlja bistveno večjo fleksibilnost proizvodnje in odzivnost na potrebe na trgu.

Projektno partnerstvo sestavljata podjetji Inovine d. o. o. in Šraml d. o. o.

Trajanje operacije: 6. 12. 2018–5. 12. 2020

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij o Evropski kohezijski politiki na www.eu-skladi.si

O PROJEKTU

Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2

Naziv operacije: Univerzalna inteligentna pnevmatska stiskalnica

Prijavitelj/ Konzorcijski partnerji: ŠRAML d.o.o. / Inea RBT d.o.o, AMON d.o.o.

Cilj operacije: razvoj univerzalne inteligentne pnevmatske stiskalnice HL Smartpress, ki s spletom naprednih IT, procesnih in strojnih rešitev kot prva omogoča avtomatizacijo procesa stiskanja različnih vrst sadne surovine (grozdje, pečkasto in koščičasto sadje) v enem sistemu.

Obdobje izvajanja: 6. 12. 2018–5. 12. 2020

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij o Evropski kohezijski politiki na www.eu-skladi.si

       

Kontakt

Šraml d.o.o.

Podnanos 66b, 5272 Podnanos, Slovenija

Stopite v stik z nami