Glavni napis

Pneumatske preše &

oprema za preradu voća

 
 
 

Detektor vakuuma

Detektor vakuuma
 

Detektor vakuuma namijenjen je kontroli vakuuma i prisutnosti poklopca na napunjenim i ohlađenim bocama.

  • Automatsko odvajanje nepravilno zatvorenih boca.
  • Brzo mijenjanje za kontrolu boca drugih veličina.
  • U potpunosti izrađen od nehrđajućeg materijala.