Glavni napis

Pneumatske preše &

oprema za preradu voća

 
 
 

Tunel za hlađenje

Tunel za hlađenje
 

U tunelu za hlađenje napunjene boce ohlade na 40-45°C.

  • Podešavanje temperature vode za hlađenje na zaslonu na dodir na punjaču.
  • Voda se sakuplja i ponovno se koristi.
  • Kada voda postane prevruća, automatski se puni svježa voda, a višak se izbacuje.
  • Regulacija brzine s frekventnim regulatorom.
  • Postavljen na podesive nožice.
  • U potpunosti izrađen od nehrđajućeg materijala.