Glavni napis

Pneumatske preše &

oprema za preradu voća

 
 
 

Čistač koštica

Čistač koštica
 

P001

  

Čistač koštica namijenjen je čišćenju preostale voćne mase na košticama nakon odvajanja koštica.

  • Izrađen od nehrđajućeg čelika.
  • Postavljen na kotače koji se mogu okretati.
  • Postiže potpuno čišćenje koštica.
  • Koštice se ne oštećuju za vrijeme čišćenja - komadići koštice ne miješaju se sa voćnom masom.
  • Očišćena voćna masa crpkom se dodaje preostaloj voćnoj masi bez koštica.