Glavni napis

Pneumatske preše &

oprema za preradu voća

 
 
 

Pneumatska preša za jagodičasto voće

 

VP11e / VP15e / VP21e / VP26/ VP32 / VP44 / VP52

  

Namijenjena je prešanju voćne mase. Prešanje se vrši u vodoravno postavljenom bubnju, u kojem je montirana membrana koja se može napuhati, i koja pritišće voćnu masu od perforirane kanale i drenažne elemente. Sok otječe kroz perforirane kanale i drenažne elemente unutar bubnja u korito ispod njega. Prešanje se vrši u serijama.

  • Izrađena od nehrđajućeg čelika.
  • Postavljena na kotače.
  • Membrana i drenažni elementi od prehrambeno besprijekornog materijala.
  • Centralno punjenje mase kroz os bubnja.
  • Automatski programi s ponavljajućim ciklusima prešanja i rahljenja voćne mase.
  • Konstrukcija preše omogućuje jednostavno i brzo čišćenje nakon upotrebe.