Glavni napis

Pneumatske preše &

oprema za preradu voća

 
 
 

Korito na kotačima

Korito na kotačima
 

Korito na kotačima je namijenjeno sakupljanju soka ispod preše. Korito pristaje preši po cijeloj dužini i širini. Korito ima velik obujam. Izljev iz korita nalazi se na bočnoj strani korita, i opremljen je sa sitom koje zadržava sjemenke.