Glavni napis

Pneumatske preše &

oprema za preradu voća

 
 
 

Pneumatsko otvaranje i zatvaranje vrata

Pneumatsko otvaranje i zatvaranje vrata
 

Pneumatsko otvaranje i zatvaranje vrata upravlja se s prekidačem na komandnoj ploči. Vrata je moguće zaustaviti u željenom položaju.